Air locker & Air Compressor

ARB Air Lockers® จะยกระดับการลาก 4 × 4 ของคุณในทุก ๆ ภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นหิน ดินเหนียว กรวด ทราย หิมะ หรือโคลน ด้วยการออกแบบ ที่ล้ำสมัยมีให้เลือกใช้งานหลากหลายเพื่อความแข็งแรงและทนทานสูงสุดและการรับประกันห้าปี ARB Air Lockers® ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นและได้รับ การสนับสนุนที่ดีกว่าที่เคยมีมา

ARB AIR COMPRESSOR ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุด ARB ปั๊มลมแต่ละชิ้นมีการทดสอบการรั่วไหลเป็นรายชิ้น, การทดสอบ การดึง และการทดสอบการไหลเวียนภายใต้น้ำหนักที่มาก ทดสอบที่โรงงานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์

เพื่อความสบายใจของคุณ ARB ปั๊มลมทั้งหมด มาพร้อมกับการรับประกัน 2 ปี แบบครอบคลุม เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ARB ปั๊มลม สามารถสร้างใหม่ได้ ด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ที่หาได้ง่ายจากเครือข่ายที่กว้างขวางของเรา จากตัวแทนจำหน่าย ARB ที่ได้รับอนุญาต

AIR LOCKER

VEHICEL MOUNTED COMPRESSOR

PORTTABLE COMPRESSOR

AIR SYSTEM ACCESSORIES

TIRE ACCESSORIES